بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کارخانجات گروه مپنا
بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کارخانجات گروه مپنا
1399/04/03

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کارخانجات گروه مپنا بازدید کرد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code