بازدید اعضای کمیسیون‌های شورای شهر کرج از شرکت لکوموتیو مپنا
بازدید اعضای کمیسیون‌های شورای شهر کرج از شرکت لکوموتیو مپنا
1396/08/08

اعضا و رؤسای کمیسیون‌های شورای شهر کرج از سالن‌های مختلف تولید در شرکت مهندسی و ساخت مپنا لکوموتیو بازدید نمودند.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code