بازدید اعضای کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان از کارخانجات گروه مپنا
بازدید اعضای کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان از کارخانجات گروه مپنا
1396/08/08

اعضای کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان، از بخشی از کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code