اهداء نشان مدیر برگزیده جهادی سال 1396به مدیرعامل گروه مپنا
اهداء نشان مدیر برگزیده جهادی سال 1396به مدیرعامل گروه مپنا
1396/10/27

نشان مدیر برگزیده جهادی سال 1396به رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا اهداء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code