تبیین راهکارهای اثربخش برای انجمن‌های نخبگی گروه مپنا
تبیین راهکارهای اثربخش برای انجمن‌های نخبگی گروه مپنا
1395/11/09

بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای انجمن‌های نخبگی گروه مپنا، پنجشنبه ۳۰ دی ماه در “هفتمین همایش شبکه مدیریت پروژه” گردهم آمدند تا راهکارهای اثربخشی این انجمن‌ها را مرور و بررسی کنند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code