اعتقاد و الزام به تکنولوژی‌های مدیریتی وجه تمایز مپنا با رقبا
اعتقاد و الزام به تکنولوژی‌های مدیریتی وجه تمایز مپنا با رقبا
1401/04/01

مپنا به عنوان یک گروه دانش‌بنیان و تکنولوژی محور همواره با این چالش روبه‌رو بوده است که چگونه می‌تواند منابع انسانی خود را در راستای اهداف سازمانی حرکت دهد. اعتقاد بنیانگذاران مپنا به تکنولوژی‌های مدیریتی موجب شد مپنا بتواند از چالش‌هایی که دیگر شرکت‌های همسان نتوانستند از آنها سربلند بیرون آیند، عبور کند و منابع انسانی خود را در حالتی بهینه به سمت اهداف سازمانی حرکت دهد.   

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code