صدور گواهی بهره برداری تجاری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
صدور گواهی بهره برداری تجاری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
1394/04/01

گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه، پس از طی دوره آزمایشی واحد بخار این نیروگاه صادر شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام