کلنگ‌‌زنی احداثِ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
کلنگ‌‌زنی احداثِ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
1394/10/13

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، کلنگِ احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی (توس) را که سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات آن بر عهدۀ گروه مپناست، بر زمین زد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام