آخرین واحد نیروگاه گازی هرمزگان دو (گنو) سنکرون شد
آخرین واحد نیروگاه گازی هرمزگان دو (گنو) سنکرون شد
1393/11/29

آخرین واحد نیروگاه گازی هرمزگان دو (گنو) به همت بلند گروه مپنا سنکرون شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام