ارائه پنج میلیون خدمات تصویربرداری به بیماران از سوی شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا
ارائه پنج میلیون خدمات تصویربرداری به بیماران از سوی شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا
1401/08/18

شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا از ارائه پنج میلیون خدمات تصویربرداری به بیماران در سطح کشور و تاکنون خبر داد.   

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code