استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا
استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا
1401/07/09

شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا طی شهریور 1401 موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code