تصویب تقسیم سود ۲۸۳ ریالی به هر سهم در مجمع عمومی سالیانه شرکت مپنا
1393/05/02

مدیرعامل گروه مپنا تاکید کرد: امروز مپنا در مرز دانش روز دنیا است و بدون تردید این گروه ماندنی است.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام