گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش تفسیری و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت گروه مپنا

مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه 99 با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد. در این راستا، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش تفسیری و صورت‌های مالی حسابرسی شده جهت استحضار سهام‌داران ارجمند ارائه می‌شود.گزارش فعالیت هیات مدیرهصورت های مالی حسابرسی شدهگزارش تفسیری

تصویب افزایش 48 درصدی سرمایه شرکت گروه مپنا

در مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت گروه مپنا، افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت‌مدیره از محل سود انباشته به تصویب رسید. مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد. در مجمع عمومی فوق‌العاده گروه مپنا، آقایان عباس علی‌آبادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به عنوان رئیس مجمع، امیرعباس علاقه‌بندان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا به عنوان ناظر اول، جعفر جولا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به عنوان ناظر دوم، محسن میرزایی معاون اقتصادی مالی گروه مپنا به عنوان دبیر جلسه، و نیز حسابرس قانونی و نمایندۀ سازمان بورس و ...حضور داشتند. ابتدا...

تصویب افزایش 48 درصدی سرمایه شرکت گروه مپنا
تصویب تقسیم سود 140 ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا

تصویب تقسیم سود 140 ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا

مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت گروه مپنا، با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام رسمیت یافت و تقسیم سود 140 ریالی برای هر سهم به تصویب رسید. مجمع عمومی سالانۀ شرکت گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه 99 در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد و در آن، سود خالص تلفیقی گروه مپنا در سال ۱۳۹8، معادل 82023 میلیارد ریال عنوان شد که نشان‌ دهندۀ رشد 52 درصدی نسبت به سال پیش از آن است. بنا به آنچه در گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه شد، سود شرکت اصلی مپنا در سال ۱۳۹8 به 18913 میلیارد ریال بالغ شده است. گزارش عملکرد سال ۱۳۹8 در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام گروه مپنا، آقایان عباس علی‌آبادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به عنوان رئیس مجمع، امیرعباس علاقه‌بندان به نمایندگی از...

اعلام تنفس مجدد در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا با رعایت ماده ۱۰۴ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، مجددا اعلام تنفس کرد.  مجمع گروه مپنا، روز پنجشنبه 27 شهریور ماه یا حضور بیش از ۷۴ درصد صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد و "عباس علی‌آبادی" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به عنوان رئیس مجمع، "امیرعباس علاقه‌بندان" به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا به عنوان ناظر اول، "جعفر جولا" به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به عنوان ناظر دوم و "محسن میرزایی" معاون اقتصادی مالی گروه مپنا به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.  در این مراسم، دبیر جلسه گفت: با توجه به برگزاری جلسه پیشین مجمع سهام‌داران گروه...

اعلام تنفس مجدد در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا