خط‌مشی HSE گروه مپنا در قبال فعالیت‌های مختلف، توسط مدیریت ارشد تصویب و به پرسنل نیز ابلاغ شده است. در تدوین این خط‌مشی موارد زیر لحاظ شده است:

 • تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE
 • سازگاری با سایر خط مشی‌های جاری در گروه
 • تعهد به رعایت الزامات قانونی و نیازمندیهای اصول حاکم بر نظامنامه
 • ارتباط با فعالیت‌ها، محصولات و خدمات قابل ارائه توسط گروه و همچنین تأثیرات آنها بر HSE
 • الزام شرکت به کاهش ریسک‌ها و عوامل بالقوه آسیب‌رسان بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی ناشی از فعالیت‌ها، تولیدات یا خدمات به پایین‌ترین حد ممکن

اهداف مستتر در خط مشی چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف خرد HSE محسوب شده است. خط مشی HSE در برگیرنده تعهد نسبت به موارد زیر می‌باشد:

 • برقراری روش‌های اجرایی و ایجاد فرهنگ توجه به HSE و کوشش در مسیر ایجاد محیط کاری با حداقل حوادث، بیماری ها و آسیب های زیست محیطی
 • فراهم نمودن تسهیلات، تجهیزات ایمن و سالم و حفظ و نگهداری آنها در شرایط ایمن
 • صراحت در بیان مشکلات و مسائل و همچنین ترویج مشارکت در طرح موضوعات HSE
 • تدوین دوره‌های آموزشی به منظور افزایش توانمندی کارکنان برای انجام کار به طریق ایمن و حفظ سلامت آنها و فراهم نمودن شرایط لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین بالا بردن آگاهی کارکنان با استناد به مقررات عمومی HSE
 • انجام سلسله فعالیت‌های تبلیغی سازمان یافته و منسجم برای بالا بردن دانش و آگاهی HSE

توجه صحیح نسبت به موضوعات محیط زیست و کوشش به منظور کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشتی وجنبه های زیست محیطی، به حداقل میزان ممکن شامل موارد زیر:

 • مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی
 • کاهش و در صورت امکان اجتناب از برون‌ریز و خروجی‌های زیان‌آور برای محیط زیست
 • مشارکت و الگو برداری در فعالیت‌های سازمانهای پیشرو در موضوعات زیست محیطی
 • تلاش در جهت آرمان توسعه پایدار بر پایه موضوعات زیست محیطی
 • کاهش عوامل بالقوه آسیب‌رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی طرح‌های جدید و توسعه‌ای / خدمات و محصولات به حداقل میزان ممکن

مدیران و پرسنل گروه مپنا به اصول و عقاید زیر پایبند هستند:

 • حوادث قابل پیشگیری هستند.
 • حفظ محیط زیست، سلامت نیروی کار و صیانت از ایشان از بالاترین ارزش در گروه مپنا برخوردار است.
 • یکی از اصول اساسی مدیریت موثر و قابل اطمینان، کارآمدی سیستم مدیریت HSEاست.
 • تمامی شرکت‌های تابعه گروه مپنا دارای رویکردی نظام‌مند در مدیریت HSE جهت اطمینان از اجرای اصول و قواعد HSE و نیز بهبود عملکرد آن است.
 • ورود به کسب‌و‌کارهای جدید در صورتی که مخاطرات جدی برای محیط ‌زیست و انسان نداشته باشد، مجاز است.
 • کلیه پرسنل گروه مپنا در تمامی سطوح نسبت به اصول HSE التزام عملی داشته و HSE را یکی از وظایف مهم خود می‌دانند.

چشم‌انداز HSE گروه مپنا شامل موارد زیر است:

 • ایجاد محیط کار سالم و دوستدار محیط زیست
 • ارتقاء مستمر رتبهHSE گروه مپنا در سطوح ملی و بین‌المللی
 • دستیابی به مدیریت نظام‌مند، کارآمد و موثر HSE منطبق با مدل شرکتهای برتر بین‌المللی

ارزشهای اخلاقی HSE در گروه مپنا به شرح زیر است:

 • اولویت برنامه‌های HSE در تصمیم‌گیری‌های گروه مپنا
 • به حداقل رساندن صدمات جانی، مالی و زیست محیطی
 • مدیریت کارآمد و موثر HSE در کلیه فعالیت‌های اصلی و فرعی
 • ارتقاء فرهنگ HSE کلیه پرسنل گروه مپنا و پیمانکاران جهت رعایت اصول و قوانین
 • پایبندی به قوانین و الزامات ملی و بین‌المللی و سایر الزامات قابل کاربرد با HSE گروه مپنا