روایتی نو از معجزه فرهنگ سازمانی

زمانی که در سال ۱۳۹۰ در حال تنظیم قرارداد تدوین سند جامع اخلاقی گروه با مشاور بودیم، هیچ یک از ما فکر نمی‏ کردیم این حجم از حمایت‌ها، همفکری‏ ها، نوآوری‏ ها و سخت‏کوشی‏ ها را همراه خود داشته باشیم؛ به طوری که آن چه از اخلاق سازمانی تحت عنوان پیش‏ بینی‏ پذیری و مسئولیت‏ پذیری طرح می‏شد، برای خود جایی در ادبیات روزمره برخی از مدیران ارشدگروه و سایر سطوح کارکنان و حتی فراتر از مرزهای مپنا پیدا کند. امیدواریم مجموعه مستندات فرهنگی مپنا، در آینده نزدیک به عنوان مرجع ارتباطات همکاران با یکدیگر، سازمان و سایر ذینفعان شرکت قرار گیرد.

جای بسی خوشحالی است که پیش از آن که اخلاق سازمانی در سند ارزش‌های مصوب گروه جای گیرد، مفهوم‏ سازی اخلاق را در گروه مپنا آغاز کردیم؛ ابلاغ سند ارزش‌های مشترک گروه (من تا ما)، انگیزه ما در ترویج آن را دوچندان کرد. کتاب کدهای رفتاری حاصل این دوران است و جا دارد این تلاش را گرامی داریم؛ به‌ویژه باید از اشتیاق و مشارکت گسترده همکاران تمامی شرکت‌های گروه برای بیان رفتارهای مطلوب و نامطلوب و ثبت آن در مستندی سخن گوییم و آرزو کنیم که همانطوری که مپنا را در عرصه فناوری و صنعت به عنوان یک شرکت مرجع می‌شناسند، در زمینه فرهنگ سازمانی نیز به عنوان یک سازمان الگو و پیشرو بشناسند.

باید تأکید کنم که تا این مقطع، هرچند شاهد سختی‏ ها و مرارت‌ها بوده‌ایم، اما آن چه طی کرده‌ایم، بخش ساده و هموار مسیر بوده است. در ادامه این راه، به‌ویژه نقش مدیران، بی‌بدیل است و چقدر مایه خوشحالی و مباهات است اگر مدیرانی داشته باشیم که خود پایبندترین افراد به ارزش‌ها و کدهای رفتاری باشند؛ که با توجه به ظرفیت‌های موجود و همکاری نزدیک و گسترده‌ای که از سوی ایشان در تدوین سند اخلاقی و کدهای رفتاری داشتیم، این مهم را بسیار نزدیک به واقع می‌دانم.

از سوی دیگر حضور قریب به اتفاق مدیران ارشد و مدیران عامل در کمیته‏ های فرهنگ سازمانی (EVC) گروه، مایه دلگرمی ما و همه همکاران گروه است؛ زیرا آن‌ها قدرتمندترین پشتیبانان پایبندی گروه مپنا به ارزش‌ها و کدهای رفتاری هستند. ما ضمن ارج نهادن به تمام همکارانی که با رعایت کدهای رفتاری، خود مروج ارزش‌های سازمانی هستند، از ایده‏ هایی که به ترویج این مفاهیم در سطح گروه کمک می‏کنند نیز استقبال می‏کنیم. انتظار داریم با همدلی و تلاش جمعی تمامی همکاران، روایتی نو از معجزه فرهنگ سازمانی در پیشبرد سازمان و تحقق اهداف متعالی آن عرضه کنیم.