واژه ‏نامه فرهنگ در گروه مپنا

رفتار ارتباطی که احساس ارزشمندی را به طرف ارتباط منتقل می کند.

احترام انجام رفتاری است که احساس ارزشمندی به افراد منتقل کند و دوری از رفتاری است که موجب توهین و تحقیر آنان شود. احترام اصیل، ژرف و راسخ، درست و صادق، فراگیر و فراخ دامن، پایدار و مستمر و نامشروط است.
مسئولیت های اخلاقی کارکنان و سازمان ها، در قبال حقوق افراد در محیط سیصدوشصت درجه مستقیم.
بیان مسئولیت های اخلاقی بر اساس حقوق افراد و رفتار ارتباطی درون شخصی، بین شخصی، فراشخصی، درون سازمانی، بین سازمانی و فرا سازمانی. در فرهنگ ایران اسلامی چنین رهیافتی به اخلاق در رسالۀ الحقوق منسوب به امام سجاد (ع) آمده است.
مسئولیت های اخلاقی فرد در زندگی شهری. شهروندان در همه شئون زندگی شهری در قبال گروه های مختلف شهروندان، مسافران و غریبه‏ ها، نهادها و کسانی که خدمات شهری ارائه می‏کنند، محیط زیست و … مسئولیت اخلاقی
سوء استفاده از کارکنان شرکت رقیب. بکارگیری آنان از طریق هدایای گرانبها و رشوه به منظور نفوذ در سازمان رقیب و اخذ اطلاعات محرمانه از طریق ایشان.
در خصوص اموال و منابع غیر انسانی به معنای حفظ و استفاده با بهره وری بالا یا استفاده بهینه است و در منابع انسانی به معنای توجه به استفاده مناسب از افراد شایسته در جایگاه سازمانی مناسب (شایسته سالاری) است.
آگاهی به عوامل معنوی و مادی و انگیزه‏ هایی که سلامت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب می شود که بدان وسیله ساز و کار باارزشی در مورد تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان در همه زمینه‏ ها فراهم آید.
به معنای باز بودن راه برای تداوم همکاری برای منابع انسانی شایستۀ حرفه ای است.
معیشت عبارت است از چیزی که آدمی به وسیله آن زندگی می‏کند و تمام جریان زندگی خودش را از آن می‏گیرد. مصداقی از امنیت معیشتی، امنیت غذایی است که به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود و در آمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است.

رعایت عدل و حق در مواجهه با افراد و دوری از هرگونه افراط و تفریط. شاخص انصاف این است که هرچه برخود نمی‏ پسندیم بر دیگران نیز نپسندیم

خصلتی در سازمان است که محیط (داخلی و خارجی) را توانا می‏کند تا عملکرد سازمان در خصوص استیفای حقوق خود (محیط) را پیش‏ بینی کند
پیوستگی (انسجام) معنوی به معنای اشتراک آن دسته از ارزش های پایه‏‏ ای (ارزش های مذهبی، اخلاقی و فرهنگی) است که در گذر زمان دستخوش تغییرات نشده ‏اند، از بسیاری از انحرافات جلوگیری کرده‏ اند و راهی معقول برای سازماندهی جوامع معاصر توسعه داده‏ اند .
اشخاص حقیقی یا سازمان هایی که در تأمین مواد اولیه، دانش، منابع مالی، منابع انسانی، خدمات، تبلیغات و عرضه محصولات، گروه مپنا را یاری می کنند.
فریب دادن مشتری از طریق پنهان ساختن مشخصات کالا و بیان نکردن عیب موجود در محصول.
تعالی معنوی حالتی باطنی و روحانی با جاذبه قوی و شدید در حرکت تکاملی انسان است که هر کاری را خردمندانه با قصد قرب الهی و کسب رضای خداوند انجام می‏ دهد و نوری است که خداوند به انسان می‏ بخشد.
چنین تعاملی زمانی به وقوع می پیوندد که هر یک از طرفین احساس برد کنند
تعاملی است که در آن معانی یا دانشی نوین مشترکاً طراحی شده و یا تعاملی است که برخی وظایف منحصر به فرد (سازنده) را از طریق فعالیت مشارکتی انجام می‏دهد
به معنای رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین ‏شده برای انسان است. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند
عبارت است از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‏دهد.
فرایندی است که طی آن با تغییراتی در حوزه ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش ها، باورها و قابلیت ها، رفتار و واکنش خاصی که مناسب توسعه است در افراد جامعه به وجود می آید.
مفهومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها و رهگیری ها را شامل می‏ شود.
هر آنچه که به امور شخصی فرد متعلق است و شخص، از ورود دیگران به آن امور ناخرسند است. ملاک در تعیین قلمرو حریم خصوصی، عُرف و قوانین است.
خوش رفتاری
چیزی که شما به شکل موجهی می توانید از دیگری انتظار داشته باشید.
حق دسترسی مخاطبان به اطلاعاتی است که دانستن آن جزء حقوق حقه آنان است. اینها اطلاعات غیرمحرمانه‏ ای هستند که پنهان کردنشان، ذینفعان را با تعارض روبرو می ‏سازد.
میزان تجربه یک فرد از ارتباط با یک نیروی برتر (مانند خدا یا هر نیروی برتر دیگری) است که فعالانه حمایت‏ کننده، محافظت‏ کننده، راهنما، معلم، مساعد و مرهم باشد
مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال هریک از عناصر محیط درونی و بیرونی سازمان.
کسی که برای بقایش همان منابعی را نیاز دارد که ما به آن نیاز داریم؛ کسانی که با منابع و تولید ما مشترک اند و محصول مشابه محصولات ما یا جایگزین محصول ما را تولید می کنند.
سخن‏ چینی
بیانیه رسمی و فراگیر اخلاقی سازمان، شامل بیان خط مشی های اخلاقی سازمان و عهدنامه های اخلاقی.
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ای می زیند که مپنا در آن منطقه فعال است.
یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت و به معنای تخصیص منصفانه منابع و تضمین فرصت های برابر در یک جامعه است.
به قضاوت برابری توزیع نتایج نظیر سطوح پرداخت یا معیارها و فرصت های ارتقا در سازمان اشاره دارد.
میزانی که مقررات و رویه‌های مشخص‌شده توسط خط‌ مشی‌ها در همه موارد کاربردشان، به‌صورت یکسان پیروی می‌شوند
مسئولیت های اخلاقی منابع انسانی در محیط کسب و کار.
واگذاری مال به دیگری بیشتر از آنچه می ارزد، بدون آنکه طرف معامله از حقیقت واقعی باخبر باشد.
درآمیختن کالای کم ارزش (که مورد معامله و رضایت نیست) با کالای مورد معامله.
به فرایند یا اسلوبی اشاره دارد که افراد به مدد آن، ایده‌ها، تصویرها و امیال را بر محیط بیرونی‌شان تحمیل می‌کنند. این بیرونی‌سازی مشتمل است بر دریافت (ادراک) فعالیت عقلی، دریافت تصویر‌ها و نشانه‌ها به عنوان واقعیت (مثلاً در رؤیا و خیالات) و یا مکان‌یابی انگیزه‌ها و امیال موجود در درون “خود” در محدوده عین‌ها ‌(ابژه‌)، مردم و یا رویدادهای دیگر.
در محیط رقابت‏ گریز، بنگاه ها به گونه‏ ای هدایت می‏ شوند که از رقابت بگریزند. دستیابی به جایگاه انحصاری موهبتی، برخورداری از بازار تضمین‏ شده در وضعیت کمتر بودن عرضه از تقاضا از عوامل رقابت‏ گریزی هستند.
یعنی به دست آوردن مال از راهی که ممنوعیت شرعی ندارد
حقوق معنوی دارای مصادیقی است که لطمه به آن دعوی مطالبه خسارت معنوی را سبب می‏شود. حقوق معنوی یا مرتبط با هویت افراد است یا مرتبط با شخصیت آنان که در وجهه عاطفی، عقلانی و اجتماعی ظهور می‏یابد. این حقوق در همه ادیان الهی و نظام های پیشرفته حقوقی مورد حمایت قرار گرفته است و عبارتند از: حق هویت که مرتبط با نام و تابعیت و نسب فرد است، و حقوق اجتماعی مانند حق آزادی فردی و مصونیت از تعرض، حق آزادی اندیشه و حق بر مصونیت مسکن از تعرض، حق ازدواج و انتخاب همسر، حق انتخاب شغل، حق داشتن حریم خصوصی، حق تمامیت روح و روان و حق بر امنیت و آرامش.
حس احترام به خود، اعتماد به نفس و ارزش تجربه که یک شاغل از طریق شغل خود به دست می آورد
تعیین هویت با سازمان و پیروی از رهبران سازمان، فراتر رفتن از منافع کوتاه فردی، گروه های کاری و واحدهای سازمانی. برخی از رفتارهای بیانگر وفاداری سازمانی عبارتند از: دفاع از سازمان در برابر تهدیدات، تلاش برای ایجاد خوش نامی سازمان و همکاری با دیگران برای خدمت رساندن به منافع سازمان به عنوان یک کل
اشخاص حقیقی و حقوقی که همجوار با واحدهای دفتری، کارخانه، شرکت و پروژه هستند.