پیام مدیرعامل محترم گروه

به نام هستی بخش یکتا

 همت عالی است در سرهای ما          ما مثال رشته یکتا می‌رویم

در دنیای زنده و پوینده امروز، که دست‌یابی به سرآمدی و پیشوایی در دانش و فن آوری صلح گرا، آرمان همه انسان‌های کمال گرا و سازمان‌های هدفمند است، علاوه بر ضرورت پیروی از اصول جهانی خرد و استانداردها یا همان الگوهای دانش بنیان گفتاری و رفتاری از پیش تعیین شده و در دست، تلاش در جهت کشف، طرح و تبیین اصول، الگوها و کدهای رفتاری (الگو رفتارهای) یگانه گرا، ارزش بنیان و دانش مدار، نقش راهبردی و بسیار با اهمیتی در توفیق دست‌یابی به هدف و یا مجموعه اهداف عالیه دارد.

بدیهی است موفق بودن هر فرد یا سازمان در تحقق بخشیدن و حاصل آوردن این هدف بزرگ و متعالی، معطوف به آینده نگری و برنامه ریزی تعالی جویانه ایشان است. بر این اساس فکری و عقیده بنیان، هر سازمان توسعه یافته و پوینده‌ای باید تعاریفی عقل محور و زیرساخت‌هایی دانش بنیان و البته خردگرا و منطقی برای تبیین و تدقیق استانداردها یا الگوهای از پیش تعیین شده و جدید خود داشته باشد و آن‌ها را برای همکاران و مخاطبان و مشتریان خارج از سازمان خویش در قالبی استوار و گویشی خوانا و روان ارائه و بیان نماید؛ و در جهت تحقق تمام و به کمال آن، همه افراد و اقشار جامعه انسانی تحت پوشش خود را به تلاشی گسترده و همه جانبه فرا خواند.

ما نیز همین مهم را در نخستین فراز از اهداف عالی خود قرار داده‌ایم، لیکن تا پرداختنی شایسته و انجام کامل این هدف متعالی، ارزش‌های گروه مپنا را، که با سرواژه «من تا ما» معرفی کرده‌ایم. با نگاهی عمیق‌تر، رنگی خدایی می‌زنیم و در تدوین آن از اصولی چهارده‌گانه بهره می‌گیریم. بر این مبنا، می‌خواهیم نشان دهیم تا چه اندازه اصول چهارده‌گانه پس اشاره هندسه افکار و اخلاق و رفتار و آثار ما را رنگی توحیدی و اندازه‌ای دانش بنیان بخشیده‌اند:

«م». «مردن در من و ما شدنی حق باور و همراه با حق»، «ن». «نو شدن و نوگرایی به معنی نو جویی، تنوع طلبی و نوآوری علمی و صنعتی». «ت». «توان­گرایی و توانمندی». «ا». «ایمنی و امنیت طلبی ایمان محور». «م». «مشتری مداری اخلاق بنیان». «ا». «اخلاق گرایی ارزش بنیان و خدامحور». «ه». «همت عالی و پشت کار در رسیدن به اهداف درازمدت و متعالی». «م». «مسئولیت پذیری». «ر». «رضایتمندی». «ا». «اندازه نگه‌داشتن». «ه». «هم آوایی با خوب‌های حاضر و دوست داشتن همه خوب‌های جهان». «ا». «ایستادگی در میان کار و تلاش تا دست‌یابی به نتیجه کامل». در حقیقت الگو رفتارها زمانی می‌توانند مفید باشند که در بستر جاری زندگی و محیط واقعی عمل، ما و همراهان مان را یاری کنند تا شعار حقیقی و اصیل «من تا ما همراه خدا» تحقق یابد و طول فاصله راه دشوار «گذشتن» از «من» و «رسیدنی همراه با خدا» تا «ما» مطمئن‌تر و پایدارتر پیموده شود. پایبندی ما به الگو رفتارها از آنجا که بر مبنا و برخاسته از متن سند جامع اخلاقی گروه می‌باشد، باعث حفظ اعتبار ما و ارتقاء آن در نظر مخاطبین و همراهان ذینفع ما در خارج از گروه می‌گردد.


سرآمدی گروه مپنا مسلماً در گرو پای بندی همگانی و همه جانبه گروه در لحاظ و جاری سازی این الگو­رفتارهاست. اعتبار و درخشانی آینده علمی و اخلاقی و صنعتی ما بسته به مسئولیت پذیری یکایک ما در اجرای همه جانبه و تعادل در الگورفتارها است. ما به این وسیله (دست در دست و هم کنار با یکدیگر) می‌توانیم به دنیا نشان دهیم که «مپنا» گروهی است که تار و پود آن با ارزش‌های حقیقی و ریشه داری در هم تنیده و یکپارچه گردیده و توانمندی آن نیز حقیقی، هماره در اوج و شکست ناپذیرنده است و ما به این که عضوی از این گروه معظم هستیم، صادقانه افتخار می‌کنیم.
 

در پایان، از آنجا که برخی از این الگو رفتارها خطوط قرمز و مرزهای تعیین کننده هندسه منشور رفتارهای ما در جهان را ترسیم می‌کنند، از همه همکاران انتظار داریم نسبت به رعایت و التزام همه جانبه فکری و عملی خود به آن‌ها حساس باشند، و علاوه بر این که خود رفتاری منطبق بر الگورفتارها دارند، با حاضر شدن در محیط کاری خود در قالب زیبایی از رفتار علمی و عملی مبتنی بر الگورفتارها، نمونه و نماد تمام نما و یادآوری کننده حاکمیت آن‌ها در اذهان دیگر همکاران بوده و مشوقی برای ایشان در پای بندی به آن‌ها باشند. وظیفه ما در تمامی رده‌ها این است که با لحاظ نمودن الگورفتارها در اقدامات و برنامه ریزی‌های بنیادین و تصمیم گیری‌های علمی و عملی‌مان، ضمن پی ریزی فرهنگی علمی و متعالی، نقش حقیقی خود را در مقام حامیان ارزش‌های گروه مپنا به درستی ایفا نماییم.

عباس علی‌آبادی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل