فرآیند کسب و کار در گروه مپنا، بر اساس نظام ساختاریافته‌ای در جریان است. در این ساختار که براساس تجارب منتج از فعالیتهای انجام گرفته از ابتدای تأسیس تاکنون طراحی شده است. اولویت اصلی بر شناسایی نیازمندیهای مشتریان در هر سه صنعت نیرو، نفت و گاز و حمل و نقل ریلی نهاده شده است.

مشتریان یا شرکای تجاری جدید گروه مپنا برای برقراری ارتباط با ما می‌توانند با توجه به حوزه همکاری مورد علاقمندی خود اعم از اجرای پروژه‌های جدید، دریافت خدمات و محصولات یا ارائه پیشنهاد در زمینه‌ توسعه همکاریهای تجاری با ما ارتباط بگیرند.