درباره ارزش ها

ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار گروه مپنا نسبت به وقایع و امور است که به صورت سرواژه «من تا ما» شناخته می‌شود. ارزش‌ها، چراغ راهنمای حرکت ما هستند. ارزش‌ها کمک می‏کنند تا همه کسانی که در سراسر ایران، با لباس مپنا و برای مپنا کار می‏کنند، در جهت اهداف سازمانی نظیر رشد و سوددهی پایدار، نوآوری و کارایی عملیاتی گروه گام بردارند. «من تا ما» و محورهای مهم آن در ادامه معرفی می‌شود:
 

 

تمرکز بر مشتری

این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید دارد.

گوش دادن

گوش دادن برای درک بهتر مشکلات مشتریان

 

13.png
ارتباطات

ارتباط با مشتریان به منظور اطمینان از برقرار بودن یک جریان خوب اطلاعات میان گروه مپنا و مشتریان

 

شراکت

تلاش برای ایجاد روابط بلند مدت بر مبنای اعتماد و ارائه خدمات قابل اعتماد

 

نوآوری

استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود. این ارزش بر دارایی فکری و تخصص موجود در گروه برای ارائه راه حل‏ های نوآورانه تمرکز دارد.

مواردی که در این ارزش باید مورد توجه قرارگیرند عبارتند از:

6.png

پیشگام شدن

بهره برداری از دارایی‏ های فکری و تخصص ها برای ارائه راهکارهای نوآورانه

6.png

ایده های جدید

تشویق و حمایت از ایده‏ های جدید

6.png

یادگیری

ایجاد مبنایی برای دانش، توسعه و تعالی

تعالی سازمانی و نتیجه ‏گرایی

این ارزش موجب می‏شود همواره تعالی و پیشرفت سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.

مواردی که در این ارزش باید مورد تأکید قرار گیرند عبارت است از:

9.png

عملکرد

تمرکز بر انجام کارها به یک روش کارا و اندازه گیری فعالیت ها و جمع آوری واقعیت‏ ها برای اخذ تصمیمات هوشمندانه

13.png

فوق فعال عمل کردن

نوآوری و ابتکار، پیش بینی نیازها و جستجوی روش های بهتر برای همکاری با یکدیگر

11-1.png

بهبود

تلاش دائم برای پیشرفت و بهبود و رسیدن به بهترین اقدامات

12.png

نتیجه گرایی

تمرکز دائم بر دستیابی به بهترین نتایج نهایی

ایمنی و دوستی با محیط زیست

این ارزش به بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر می‏شود. این امر خود موجب بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری و حفظ ماندگاری و بقای گروه می‏ شود. مشارکت فعالانه در حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در این ارزش مورد تأکید است.

مواردی که باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

13.png

جامعه گرایی

بخشی از جامعه بودن و مشارکت در فعالیت هایی که به جامعه سود می‏ رساند

14.png

مشارکت فعال

ایجاد فعالانه ارزش افزوده در جامعه

15.png

ماندگاری

مراقبت از محیط و استفاده از رویکرد بلند مدت در تصمیمات

16.png

اثرگذاری

تلاش دائم برای ایجاد یک تأثیر مثبت.

مسئولیت پذیری (کار تیمی، پاسخگویی و روحیه اشتراک دانش)

این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تأکید دارد و بیان می‏کند مشکلات گروه، مشکلات همه افراد است. تفاوت ها بوسیله بحث و گفتگو باید حل شود و زمانیکه یک تصمیم اخذ می‏ شود باید از آن حمایت جمعی به عمل آید. هدفمند بودن، گوش دادن به دیگران، احترام به عقاید همکاران، نقد سازنده و کمک به دستیابی به اجماع از رفتارهای مورد تأکید این ارزش است.

نکاتی که در این ارزش باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

17.png

اشتراک دانش

هدایت افراد در تخصص های کسب‏ وکار، فنی و مشاوره

18.png

پاسخگویی

مسئولیت تصمیم ‏گیری در حیطه اختیارات و پاسخگویی نسبت به پیامدهای اخذ تصمیم

19.png

هم افزایی

 ترکیب تلاش‏ها برای کسب نتایج بهتر از طریق همکاری و ارتباطات

14.png

روحیه کار تیمی

گوش دادن به همدیگر، تعریف و قدردانی از کار نیک در جمع

21.png

پرهیز از خودمحوری (اجتناب از فردگرایی)

ترجیح اهداف گروهی بر اهداف فردی

اخلاق کسب و کار

این ارزش بر این نکته تأکید دارد که همه کارکنان باید گزینه‏ های اخلاقی را انتخاب کنند، به تعهداتشان پای بند باشند، مسئولیت اقداماتشان را بر عهده گیرند و بهترین کاری را که می‏ توانند، برای همکاران، مشتریان و ذینفعان انجام دهند.

مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

22.png

تعهد

 تلاش برای حفظ یک تعهد پایدار برای عمل به وعده‏ ها

23.png

اعتماد و صداقت

عمل با صداقت و درستی برای کسب اعتماد