اخلاق در گروه مپنا

بایدها و نبایدهای گروه مپناست و این که از نگاه گروه مپنا چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. 

بیشتر بخوانید

ارزش های گروه مپنا

جهت گیری‌ها و عقاید نسبتاً پایدار گروه مپنا، نسبت به وقایع و امور است که به صورت سرواژه «من تا ما» بیان شده است.

بیشتر بخوانید

فرهنگ در گروه مپنا

زیربنای فکری و نرم افزار ذهنی که همه گفتار، کردار و پندار افراد براساس آن شکل می‌گیرد.

بیشتر بخوانید