گسترش سیستمهای حمل ونقل شهری و برون شهری و بالاخص راههای ریلی، توسعه زیر ساخت های آن را نیز می طلبد. یکی از این زیر ساخت ها، تامین تجهیزات مخابراتی است که عنصر مهم و تفکیک نا شدنی سیستم های پیشرفته حمل و نقل است. استفاده از شبکه اطلاعاتی و مخابراتی جامع که برای رد و بدل اطلاعات بین قطارها و مراکز کنترل ترافیک استفاده شود حایز اهمیت است. ارتباط بین ایستگاهها و درون ایستگاهها یکی از نکات مهم تضمین ایمنی سفر است که طراحی، پیاده سازی، بهره برداری و نگهداری از سیستمهای مخابراتی قابل اعتماد لازمه آن است.
درحوزه سیستم های مخابراتی و ارتباطی شرکت گروه مپنا با جذب توانمندی های دانشگاهی و متخصصین داخلی و همچنین با اتکا به تجربه های ارزشمند پروژه های پیشین، این توانایی را دارد تا در زمینه ارایه این گونه راه حل ها به مشتریان، با در نظر گرفتن همه الزامات و استانداردهای روز جهان مبادرت کند.