افزایش جمعیت و فزونی راههای مواصلاتی و توسعه سیستم های حمل ونقل، بی تردید نیازمند ضریب ایمنی بالا با حداکثر توان بازدهی است. مهمترین بخش سیستم هوشمند راههای ریلی، سیگنالینگ است که مدیریت تردد قطارها و ترافیک را بر عهده دارد. سیگنالینگ مجموعه ای از سیستم های سخت افزاری است که برای کنترل و اجرای دستورهای صادر شده انسانی بدون نیاز به شخص مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت گروه مپنا این امکان را دارد که در حوزه های طراحی و مهندسی، مشاوره و امکان سنجی، تجهیز و تامین نگهداری سیستم های سیگنالینگ در کشور نقش مهمی را ایفا کند. تمام پروژه های سیگنالینگ در مپنا می تواند به شیوه Epi انجام شود و هم اکنون، اجرای سیسم های سیگنالینگ خطوط متروی کرج، اصفهان و خط ۳ متروی تهران را در دست دارد.