به مجموعه ای از ماشین‌های ریلی که به صورت منفرد یا چند گانه برای مصارف جابه جایی مسافر و بار استفاده می شود ناوگان ریلی می گویند. با توجه به ویژگی های حمل و نقل ریلی در زمینه های ایمنی، سرعت، صرف انرژی و محیط زیست، صنعت مهندسی حمل و نقل ایران همگام با پیشرفت های دیگر صنایع، گام های جدید و هوشمندی را در این راه برداشته است.
مپنا با وجود همه فراز و فرود های صنعت ریلی ایران به جرات می تواند در این زمینه با تراژیک های مطرح رقابت کند.
شرکت گروه مپنا پیشرو در صنعت حمل و نقل ریلی در دو شاخه اصلی (EPC) و تولید ناوگان ریلی فعال و پروژه مهندسی، تدارک، نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکال و کنترلی مترو فعال است و توانسته در این زمینه نشان ملی خود را ثبت کند.