بی شک در بسیاری از صنایع از جمله صنعت ریلی، خدمات پس از فروش به دلیل حساسیت تجهیزات استفاده شده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مشاوره، آموزش و پشتیبانی مهندسی، تعمیرات و نگهداری و تامین و فروش قطعات یدکی جزو جدایی ناپذیر طرح های ریلی هستند. گروه مپنا با دارا بودن توانمندی بالا در حوزه های یاد شده، میتواند خدمات پس از فروش مورد نیاز مشتریان را در اختیار ایشان قرار دهد.

مشاوره، آموزش و پشتیبانی مهندسی

مشاوره، آموزش و پشتیبانی مهندسی

تعمیرات و نگهداری

تعمیرات و نگهداری

تامین و فروش قطعات یدکی

تامین و فروش قطعات یدکی