احداث راه آهن در کشورهای مختلف، فعالیت های اقتصادی -تجاری را رونق می بخشد و سهولت زیادی را در بخش صادرات و انتقال کالا فراهم می کند. همچنین در بخش گردشگری و حمل و نقل مسافر ، سوق دادن مسافران از بخش جاده ای به بخش ریلی سیاستی اجرایی در تمام کشورهای توسعه یافته است. با وجود خودروهای انبوه، ترافیک های سنگین و جاده های خطر ساز، این نیاز بیش از پیش نمود پیدا می کند.
شرکت گروه مپنا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت در توسعه سیستمهای حمل و نقل ریلی توان تامین قطار برای ورود به این کسب و کار را دارد. گروه شرکت مپنا با وجود چالش های عمده ای که در توسعه زیر ساخت های صنعت ریلی وجود دارد ، توانسته نشان ملی خود را در این صنعت ثبت و با شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی همکاری کند. یکی دیگر از توانمندی های شرکت گروه مپنا ، توان ارایه خدمات در زمینه حمل بار و مسافر و تامین قطار است.