گروه مپنا را می‌توان پیش‌گام سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق دانست. این گروه نخستین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در احداث و توسعه نیروگاه‌های خصوصی کشور است و در دوره زمانی کمتر از بیست سال، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی با ظرفیت بیش از 11000 مگاوات نیروگاه موجود و با ارزش بیش از 5/5 میلیارد یورو را به ثمر رسانده و بیش از 1300 مگاوات ظرفیت نیروگاهی را در دست احداث و توسعه دارد. در اختیار داشتن این ظرفیت، گروه مپنا را به یکی از بازیگران اصلی در بازار برق و بورس انرژی کشور تبدیل کرده است. این گروه احداث، راه اندازی و بهره‌برداری از اولین نیروگاه خصوصی کشور (نیروگاه جنوب اصفهان) را به فهرست دستاوردهای خود افزوده است. نیروگاه‌های توس (فردوسی)، عسلویه، علی آباد، فارس، پره سر و گناوه به همین روش راه‌اندازی شده و به شبکه برق کشور پیوسته‌اند.

در صنعت برق، بخش تولید برق مپنا از پیشگامان خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود و گروه مپنا فعالیت در این زمینه را حوزه اصلی کسب و کار خود قرار داده است. لازمه توسعه در این حوزه زیرساختی، رسیدن به تعریف جامع فرایندی بود که گروه مپنا بتواند چرخه پروژه‌های نیروگاهی، از طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات اصلی تا احداث و بهره‌برداری را در بر بگیرد و تعریف چنین فرایندی بدون پرداختن به مولفه حیاتی تأمین مالی در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ممکن نبود، با تأسیس بخش سرمایه‌گذاری، مپنا فعالیت خود را در حوزه مالکیت نیروگاهی گسترش داد و با گذر از پیمانکاری عمومی به ارائه‌دهی راهکار جامع، به یکی از اصلی‌ترین تولیدکننده‌های برق کشور تبدیل شد.
به عبارت دیگر، گروه مپنا از پیمانکار اجرایی صرف به شرکتی همه‌جانبه با قابلیت طراحی، ساخت (manufacturing)، اجرا (EPC)، خدمات بهرهبرداری، تعمیرات و نگهداری و تأمین لوازم و قطعات (services) و تأمین مالی و سرمایه‌گذاری (finance) تغییر برنامه داد و تبدیل به «دستگاه حل مسأله» در حوزه تولید برق شد.