دکل‌های حفاری خشکی 

گروه مپنا دارای دو دکل حفاری در خشکی است که نام‌های آنها "نور 1" و "نور 2" است. مشخصات این دکل‌های حفاری به قرار زیر است:
 

Noor 2

 

Noor 1

2000 hp

Draw Works Power

2000 hp

45.5 meters

Mast Height

45.5 meters

9 meters

Floor Height

10.5 meters

1,000,000 lb

Static Hook Load

1,000,000 lb

37.5 inches

Rotary Table

37.5 inches

VARCO TDS-11 SA

Top Drive

VARCO TDS-11 SA

4 x CAT 3512 B

Main Engine

4 x CAT 3512 B

3 x F-1600 hp (KLF)

Mud Pump

3 x F-1600 hp (BOMCO)

ZPEC

Manufacturer

CPTDC

2019

Rig Latest Refurbishment

2017

10k BOP

Well Control Equipment

5k BOP

دکل حفاری دریایی

مشخصات دکل حفاری دریایی گروه مپنا که نام آن "MAP DRILLER I" و تعداد خدمۀ آن 110 نفر است، عبارت است از:

Self Elevating (MODU)

Rig Type

MAP Driller 1

Rig Name

Panama

Flag

NK (Nippon Kaiji Kykai)

Classification

F & G Super M2

Rig Design

2017

Rig Latest Refurbishment

Sta 1.500.000 lb

Static Hook Load

TSC 49 1/2 inches

Rotary Table

CANRIG 750 ton (1150 HP)

Top Drive

5 x Caterpillar 3516B

Main Engine

3 x TSC mud pumps, WF 2000 Model

Mud Pump

TSC 2300 HP, With 1 5/8” Drilling line

Draworks

300 ft (91.44 m)

Water Depth

110 Persons

Crew

49 1/2x 500 psi

13 5/8 x 10 k

20 3/4”  x 3k

Well Control Equipment

50 ft 15 x 15

Cantilever Envelope (Out Reach Side Displacement)

مراکز ارائۀ خدمات پشتیبانی

  • یارد کیش (به مساحت: ۱۰۵۰۰ مترمربع، در جزیره کیش)
  • یارد اسکله (به مساحت ۱۶۰۰۰ مترمربع، در جزیره کیش)
  • سوله (به مساحت ۱۴۶۰ مترمربع، در بندرگاه کیش)
  • یارد اهواز (به مساحت ۲۱۵۰۰ مترمربع، در شهر اهواز، ناحیه صنعتی شماره ۳)
  • انبار سرپوشیده (به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع، در شهر اهواز، ناحیه صنعتی شماره ۳)