بالادست
پایین­‌دست
  • پالایشگاه­های نفت و گاز
  • ایستگاه تقویت فشار گاز
  • واحدهای پتروشیمی
  • یوتیلیتی و آفسایت
 
تصویر