مأموریت بخش پروژه‌های سرمايه‌گذاری:
احداث نیروگاه‌های برق، طرح‌های صنعتی در زمینه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی به روش‌های B.O.O و B.O.T، بیع متقابل و دیگر روش‌های متداول سرمایه‌گذاری فعال Active Investor) - با هدف فروش تجهیزات و خدمات شرکت‌های گروه مپنا) است.
محصولات :
۱برق تولیدی از نیروگاه‌های تحت مالکیت مپنا حدود 13 درصد ظرفیت برق کل کشور را تشکیل می‌دهد و این محصول به روش‌های زیر عرضه می‌شود؛
  • فروش در قالب قرارداد خرید تضمینی برق (ECA)
  • فروش برق در بازار برق
  • فروش برق در بورس انرژی
  • فروش برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب قرارداد خرید تضمینی
  • فروش برق حاصل از  نیروگاه‌های مقیاس کوچک در قالب قرارداد خرید تضمینی
گروه مپنا از آمادگی لازم برای تأمین برق مصرف‌کنندگان عمده در قالب قراردادهای فروش دوجانبه برخوردار است.
۲ آب تولیدی مجتمع‌های تولید همزمان برق و آب مپنا می‌تواند به صورت دو محصول آب قابل شرب و آب دمین قابل استفاده در صنایع عرضه شود. شرکت تولید آب و برق قشم مپنا، آب تولیدی خود را در قالب قرارداد خرید تضمینی آب به فروش می‌رساند.
بازارهای عمده برای خرید محصول آب تولیدی عبارتند از؛
  • شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (آبفا)
  • شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ( آبفار)
  • مصرف‌کنندگان عمده آب در صنایع مختلف