محصولات :

۱- برق تولیدی از نیروگاه های تحت مالکیت مپنا حدود ۱۳% ظرفیت برق کل کشور را تشکیل می دهد و این محصول در قالب قراردادها و بازارهای ذیل عرضه می گردد:

  1. فروش در قالب قرارداد خرید تضمینی برق(ECA)
  2. فروش برق در بازار برق
  • فروش برق در بورس انرژی
  1. فروش برق حاصل از توربین های مزرعه بادی در قالب قرارداد خرید تضمینی انرژی های تجدید پذیر

گروه مپنا آمادگی لازم برای تامین برق مصرف کنندگان عمده را در قالب قراردادهای فروش دوجانبه را دارا می باشد.

۲- آب تولیدی مجتمع های تولید همزمان برق و آب مپنا می تواند به صورت دو محصول آب قابل شرب و آب دمین قابل استفاده در صنایع عرضه گردد. شرکت های تولید همزمان برق و آب مپنا، آب تولیدی خود را در قالب قرارداد خرید تضمینی آب به فروش می رسانند. بازارهای عمده برای خرید محصول آب تولیدی عبارتند از:

  1. شرکت های آب و فاضلاب شهری ( آبفا )
  2. شرکت های آب و فاضلاب روستایی ( آبفار)
  • مصرف کنندگان عمده آب در صنایع مختلف