سرمایه‌گذاری در مپنا

در جهان امروز، رقابت تنگاتنگ به منظور کسب سطوح بالاتری از توسعه و پیشرفت، مولفه جدایی‌ناپذیر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. توسعه اقتصادی از طریق تعریف پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل و … تحقق می‌یابد لذا مسئله مهم تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌گردد.
با گسترش فعالیت‌های گروه مپنا و لزوم جذب سرمایه در پروژه‌ها، ساختار سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و در معماری ساختار جدید، بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری (IPD-Investment Projects Division ) به عنوان یکی از محورهای نوین و با اهمیت در فعالیت‌های راهبردی گروه مپنا مطرح شد. گروه مپنا به واسطه دسترسی گسترده به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، قابلیت سرمایه گذاری مستقیم به صورت منفرد و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در پروژه های نیروگاهی و دیگر طرح‌های صنعتی در زمینه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی به روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری و ساخت، تملیک و بهره برداری فراهم آورده است. گروه مپنا اولین و بزرگترین سرمایه گذار در احداث و توسعه نیروگاه های خصوصی کشور است و سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی با ظرفیت نزدیک به ۸۰۰۰ مگاوات و با ارزش بیش از ۵/۲ میلیارد یورو را به ثمر رسانده و بیش از ۱۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی را در دست احداث و توسعه دارد. در اختیار داشتن این ظرفیت، گروه مپنا را به یکی از بازیگران اصلی در بازار برق ایران و بورس انرژی کشور تبدیل کرده است. گروه مپنا  احداث، راه اندازی و بهره برداری از اولین نیروگاه خصوصی کشور (نیروگاه جنوب اصفهان) را به فهرست دستاوردهای خود افزوده است. نیروگاه های توس (فردوسی)، عسلویه، علی آباد، فارس، پره سر و گناوه به همین روش راه اندازی شده و به شبکه برق کشور پیوسته و پروژه های متعدد داخلی و خارجی در مرحله مطالعه، مذاکره و یا مبادله تفاهم نامه است.