بومی‌سازی تجهیزات پزشکی
تهیه و تامین تجهیزات موردنیاز مراکز تصویربرداری پزشکی از جمله دانشگاه‌های ایران، شهید بهشتی، مشهد، لرستان، کردستان، شیراز و سبزوار از پروژ‌ه‌های در حال اجرای مپنا است. با توجه به شرایط اقتصادی روز، مپنا اقدام به تامین تجهیزات به‌صورت عمده کرده است که کاهش قیمت خرید را در پی دارد. همچنین نگهداری و پشتیبانی این تجهیزات را برعهده می‌گیرد و از هزینه استفاده از نیروی خارجی می‌کاهد. شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا با استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش مداوم، بومی‌سازی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی را هدف خود قرار داده است و در حال حاضر با کسب دانش روز در راستای گسترش فعالیت‌هایش در این حوزه قدم برمی‌دارد.
تولید تجهیزات پزشکی، انتقال دانش و تکنولوژی و ارائه خدمات تصویربرداری با تعرفه دولتی در مناطق محروم کشور از اهداف اولیه تشکیل شرکت تبسم است. طی سال‌های 96 تا 98، بیست و دو دستگاه سی تی اسکن، 7 دستگاه ام آر آی، 8 دستگاه آنژیوگرافی و 15 دستگاه سونوگرافی در بیمارستان‌های تحت‌پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نصب و راه‌اندازی شده است.