مپنا در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به حوزه‌ سلامت نیز ورود کرده و فعالیت‌های اولیه را در این زمینه‌ آغاز کرده است. تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از اقدامات مپنا برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت محسوب می‌شود.  
گروه مپنا بزرگ‌ترین شرکت بهره‌برداری از تجهیزات پزشکی در سطح کشور است، اما فعالیت حوزه سلامت این گروه به این‌جا ختم نمی‌شود و برنامه‌های کلانی از جمله ساخت بیمارستان، بومی‌سازی تجهیزات پزشکی و توسعه گردشگری سلامت را در دست بررسی دارد. هم‌چنین آغاز فعالیت در حیطه بین‌المللی در آینده نزدیک و بررسی امکانات ساخت بیمارستان در کشورهای منطقه، چشم‌انداز روشنی را برای شرکت توسعه و بهداشت سلامت مپنا تصویر می‌کند.