سومين سالروز تجاری سازی توربين گاز MGT-70 (3)

سومين سالروز تجاری سازی توربين گاز MGT-70 (3)

تيرماه 1399، سومين سالروز پايان پروژه بزرگ MAP2B و نقطه عطفی برای استقلال فناوری توربين گاز در گروه مپنا است. اين پروژه كه در نيمه سال 1390 آغاز و از طراحی تا ساخت و آزمايش واحد اول، حدود شش سال زمان صرف شد، سومين و البته بزرگترين برنامه ارتقاء روی پلتفرم MGT-70 است كه بعد از دوره همكاری فناوری با شركت‌های بين‌المللي، روي توربين V94.2 انجام ‌شد. دست‌یابی به توان ۱۸۵ مگاوات و راندمان ۳۶٫۴ درصد در شرایط استاندارد ایزو حاکی از یک دس

چارچوبی برای خلق یک برند سبز در صنعت انرژی

برندها سیستم‌های معناداری هستند که ارزش‌ها، ایده‌ها، تداعیات، احساسات و عواطف را یکپارچه کرده و یک هویت منسجم می‌سازند. در این بین، یک برند سبز مجموعه‌ای از منافع و مشخصات برند بوده که برای به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی و درک آن به عنوان یک برند بی خطر برای محیط زیست، تعریف می‌شود. استراتژی برند سبز تلاش می‌کند که منافع و ویژگی‌هایی را کسب نماید تا توسط آنها، تأثیرات زیست محیطی خود را به حداقل ممکن برساند. بدین منظور یک برند سبز می‌کوشد درباره...

چارچوبی برای خلق یک برند سبز در صنعت انرژی
توسعه انرژی‌های پاک بر پایه برقی‌سازی شهری

توسعه انرژی‌های پاک بر پایه برقی‌سازی شهری

بیست و ششمین سالروز تأسیس مپنا

بیست و ششمین سالروز تأسیس مپنا