۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا

۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا

مپنا توانِ تکنولوژیکی تامین آب شیرین مورد نیاز کشور را دارد

مپنا توانِ تکنولوژیکی تامین آب شیرین مورد نیاز کشور را دارد
ارائه 2 میلیون خدمات سی‌تی‌اسکن در دوران کووید با تعرفه دولتی

ارائه 2 میلیون خدمات سی‌تی‌اسکن در دوران کووید با تعرفه دولتی

اقلیم خشک ایران و مسئولیت اجتماعی مپنا

اقلیم خشک ایران و مسئولیت اجتماعی مپنا