امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه
امضاء قرارداد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه
1396/07/19

قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه واقع در استان زنجان با گروه مپنا به امضاء رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام