"شرکت تولید برق غرب کارون مپنا" متولی ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه مرکزی غرب کارون است که جزو نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 492 مگاوات محسوب می‌شود.
"شرکت تولید برق غرب کارون مپنا" متولی ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه مرکزی غرب کارون است که جزو نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 492 مگاوات محسوب می‌شود. این نیروگاه، نخستین نیروگاه خصوصی گروه مپنا در عرصۀ فروش برق به صنایع نفت و گاز است که اوایل تیر ۱۳۹۱ قرارداد ساخت آن در قالب قرارداد احداث، مالکیت، بهره‌برداری موسوم به BOO در ۳ فاز به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، فاز نخست احداث این نیروگاه ۱۵ ماه پس از انعقاد قرارداد، فاز دوم ۱۸ ماه و فاز سوم ۳۲ ماه پس از انعقاد قرارداد راه‌اندازی شدند. تأمین برق موردنیاز برای چهار میدان نفتی غرب کارون از طریق این نیروگاه، مهم‌ترین ویژگی این پروژه محسوب می‌شود. این پروژه در 50 کیلومتری غرب اهواز و در جنوب میدان نفتی جفیر و در مجاورت طرح ان.جی.ال 3200 اجرا شده است.

 

پست های مرتبط