سرویس های نیروگاهی

نیروگاه ها به عنوان اجزا اصلی شبکه برق، خطا ناپذیر هستند. هر نیروگاه بنا بر برنامه ریزی های کلان کشورها وظیفه تولید بخشی از انرژی مورد نیاز جامعه را بر عهده دارند. به همین دلیل تجهیزات نیروگاهی میبایست با کمترین میزان خرابی فعالیت کرده و در دوره های برنامه ریزی شده قبلی فعالیت های تعمیراتی بر روی آنها صورت گیرد. در واقع سرویس های نیروگاهی در بازه های زمانی مختلف به منظور جلوگیری از ایجاد تعمیرات پیشبینی نشده صورت می گیرند.
گروه مپنا دانش فنی سرویس های نیروگاهی را به صورت بومی در اختیار داشته، و با ارائه چرخه کامل تعمیرات و پشتیبانی، این سرویس ها را در بالاترین سطح از تعمیرات جزئی، تا تعمیرات اساسی ارائه می دهد.

پست های مرتبط