فرم تماس
جنسیت:

کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code
اطلاعات تماس


نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱

کد پستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۴۴۸

تلفن: ۲۳۱۵۱۰۰۱ – ۲۳۱۵۱۰۰۲(۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۰۰۱ – ۸۱۹۸۱۰۰۲(۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۰۰۱ – ۲۴۷۱۱۰۰۲(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)

دورنگار (فکس): ۲۲۹۰۸۵۹۷ و ۲۲۹۰۸۵۹۸ (۹۸۲۱+)

پست الکترونیک: info@mapnagroup.com

توجه:مراجعین محترم وبسایت که متقاضی پیوستن به مپنا هستند، صرفاً به بخش ویژه استخدام مراجعه نمایند.
برای مقاصد توسعه کسب و کار، تحقیق و پژوهش، تعریف زمینه‌های همکاری و یا برای کسب اطلاعات بیشتر، با مپنا از طریق تکمیل فرم مقابل با ما تماس بگیرید. پر کردن فیلدهایی که در این فرم با علامت * مشخص شده‌اند، الزامی است.

شانی: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱

کد پستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۴۴۸

تلفن: ۲۳۱۵۱۰۰۱ – ۲۳۱۵۱۰۰۲(۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۰۰۱ – ۸۱۹۸۱۰۰۲(۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۰۰۱ – ۲۴۷۱۱۰۰۲(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)

دورنگار (فکس): ۲۲۹۰۸۵۹۷ و ۲۲۹۰۸۵۹۸ (۹۸۲۱+)

پست الکترونیک: info@mapnagroup.com

بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا، مسؤولیت توسعه ظرفیت‌های گروه در حوزه سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد.

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، شماره ۲۸۲

تلفن:۲۳۱۵۱۹۰۰(۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۹۰۰(۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۹۰۰(۹۸۲۱+)

معاونت توسعه سرمایه‌گذاری: برای تعریف پروژه‌های قابل طرح در حوزه سرمایه‌گذاری، با معاونت توسعه سرمایه‌گذاری این بخش تماس بگیرید: ۲۳۱۵۱۹۲۹(۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۹۲۹(۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۹۲۹(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)

ایمیل: info@mapnagroup.com

بخش تولید همراه با شرکتها و کارخانجات زیرمجموعه آن، مسؤولیت مهندسی و تولید تجهیزات کلیدی مورد نیاز پروژه‌های مپنا و نیز مشتریان خارج از گروه را بر عهده دارند. همچنین خدمات تخصصی نظیر خدمات پس از فروش محصولات مپنا و یا خدمات متنوع نیروگاهی توسط این بخش ارائه می‌شوند.

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱

تلفن:۲۳۱۵۱۵۰۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۵۰۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۵۰۰ (۹۸۲۱+)

معاونت بازاریابی و خدمات مشتریان: برای مقاصد کسب و کار در زمینه تولید محصولات و نیز کسب اطلاعات در  زمینه خدمات تخصصی (نظیر خدمات تعمیر و نگهداری)، با معاونت بازاریابی و خدمات مشتریان این بخش تماس بگیرید: ۲۳۱۵۱۱۵۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۱۵۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۱۵۰ (۹۸۲۱+)
ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT) ایمیل: info@mapnagroup.com

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱اجرای پروژه‌های احداث و توسعه انواع نیروگاه‌های حرارتی، مأموریت بخش برق گروه مپناست. توانمندی تخصصی شرکت‌های زیرمجموعه این بخش، احداث طیف متنوعی از نیروگاه (گازی، سیکل ترکیبی، بخار، یوتیلیتی مورد نیاز صنایع بزرگ، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت و …) محسوب می‌شود.

تلفن:۲۳۱۵۱۶۸۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۶۸۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۶۸۰ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)

پست الکترونیک: info@mapnagroup.com

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، شماره ۲۸۲اجرای سیاست‌های گروه مپنا در عرصه صنایع بالادستی و میان‌دستی صنایع نفت و گاز، بر عهده این بخش است. اجرای مگاپروژه‌های توسعه میادین و احداث واحدهای فرآیندی، از جمله این حیطه‌های فعالیت است.

تلفن:۲۳۱۵۲۰۶۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۲۰۶۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۲۰۶۰ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT) ایمیل: info@mapnagroup.co

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، شماره ۲۸۲تولید تجهیزات اصلی و اجرای پروژه‌های حمل و نقل ریلی گروه مپنا، در این بخش صورت می‌پذیرد. ساخت لوکوموتیو و تجهیزات وابسته به آن و اجرای پروژه‌های ریلی نظیر مترو و مونوریل از جمله فعالیت‌های این بخش است.

تلفن:۲۳۱۵۱۳۶۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۱۳۶۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۱۳۶۰ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT) ایمیل: info@mapnagroup.com

مدیریت ارتباطات و بازار گروه مپنا، مسؤولیت حوزه‌های زیر را در سطح گروه بر عهده دارد:

  • بازاریابی راهبردی
  • مدیریت برند
  • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
  • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی
  • روابط عمومی و برگزاری رویدادها و مناسبت‌ها

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱

تلفن:۲۳۱۵۲۰۷۰ (۹۸۲۱+) | ۸۱۹۸۲۰۷۰ (۹۸۲۱+) | ۲۴۷۱۲۰۷۰ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)

ایمیل: info@mapnagroup.com