تامین تجهیزات بخش نیرو شرکت گروه مپنا، به منظور تامین برق مورد نیاز شهرها، مراکز صنعتی، جزایر و… که به آبهای آزاد دسترسی داشته و در کمترین زمان متقاضی تامین برق مورد نیاز خود هستند، از پکیج های تولید برق نصب شده بر روی کشتی و شناور های دریایی استفاده کرده که مورد توجه بسیاری از مشتریان و شرکتهای تامین و تولید برق قرار گرفته است.
این نوع نیروگاه ها از دو قسمت اصلی بارج و مجموعه توربین و متعلقات آن تشکیل شده، با توجه به مذاکرات انجام شده، بارج کشتی حامل این نیروگاه ها است و توسط صدرا تامین می شود و مجموعه توربین و متعلقات آن ، توربین های ۲۵ مگاواتی موجود زوریا خواهد بود.

پست های مرتبط