تقدیر از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق

تقدیر از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق

با حضور وزیر نیرو، صادرکنندگان برتر صنعت آب و برق معرفی شدند و از گروه مپنا به عنوان صادرکننده نمونه در صنعت آب و برق لوح تجلیل شد. شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران نیز “شرکت‌ پیشرو” در صنعت آب و برق معرفی شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

کمپین بدون خودرو در گروه مپنا اجرا شد

کمپین بدون خودرو در گروه مپنا اجرا شد

کمپین بدون خودرو گروه مپنا، روز دوم اردیبهشت، همزمان با روز محیط زیست گروه مپنا در راستای توجه به توسعه پایدار و با هدف ترویج فرهنگ عدم استفاده از خودروهای شخصی و نیز پیاده‌روی، استفاده از دوچرخه و یا استفاده از خودروهای عمومی و کاهش آلاینده‌های محیط زیست اجرا...