ساخت ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو دیزل الکتریک

گروه مپنا با انعقاد قرارداد تأمین ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو و انتقال دانش فنی و لیسانس آن با شرکت زیمنس و تأسیس کارخانه‌ای مدرن در حوالی کرج افتخار کسب فن‌آوری ساخت لکوموتیوهای مسافری و قطعات مربوط و تولید لکوموتیو دیزل‌الکتریک مسافری برای اولین‌بار در کشور را کسب نموده است.

این قرارداد شامل بخش‌های زیر می‌شود:

  • تحویل ۳۰ دستگاه لکوموتیو ساخته شده (CBU Locomotives)
  • ساخت ۱۲۰ دستگاه لکوموتیو به همراه انتقال دانش فنی تولید به داخل کشور (Localization & Technology Transfer)

پست های مرتبط