حوزه‌های فعالیت

پایین‌دست

• پالایشگاه‌های نفت و گاز
• ایستگاه تقویت فشار گاز
• واحدهای پتروشیمی
• یوتیلیتی و آفسایت

بالادست