صنعت نفت و گاز در گروه مپنا

با تکیه بر تجربیات درخشان و چشمگیر گروه مپنا در صنعتِ نیروگاهی کشور و اجرای پروژه‌های موفق و مطرح در سطح ملی، ورود به صنعت نفت و گاز به عنوان عرصه‌ای برای به‌ کارگیری پیشینۀ ممتاز مدیریتی و توانمندی‌های گستردۀ تولیدی گروه مپنا مورد توجه قرار گرفت.
با برخورداری از سابقۀ اجرایِ پروژه‌هایی به ارزشِ بیش از ۳۰ میلیارد یورو در حوزۀ انرژی، عزم راسخ گروه مپنا بر آن بوده است تا با بهره‌مندی از توانایی‌های تکنولوژیک و سیستم‌های نوین مدیریتی، حضوری موثر در صنایع نفت و گاز را تحقق بخشد و گامی نوین در مسیر توسعه و تعالی صنعت کشور بر دارد.

با تمرکزِ روزافزون و دوچندان بر توسعۀ فعالیت‌هاى گروه مپنا در صنعتِ نفت و گاز و کسب سهم قابل توجهى از بازار داخلى این صنعت، هم‌اکنون بخش نفت و گاز مپنا یکى از حوزه‌هاى مهم کسب و کار گروه محسوب مى‌شود و گسترش دامنه و عمق فعالیت‌های آن مورد توجه است.

جدیدترین اخبار نفت و گاز مپنا