دکتر علی‌آبادی: مپنا برای احداث نیروگاه‌های کوچک تولید همزمان برق و آب آمادگی کامل دارد

دکتر علی‌آبادی: مپنا برای احداث نیروگاه‌های کوچک تولید همزمان برق و آب آمادگی کامل دارد

مدیرعامل گروه مپنا، آب و برق را زیرساخت‌های اساسی توسعه دانست و اظهار داشت: امروز ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه در کشور به صورت بومی شده وجود دارد و با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم اهداف بزرگی را در این زمینه محقق کنیم.