معرفی اعضای هیئت مدیره

 • عباس علی‌آبادی
  عباس علی‌آبادیرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • محمد عبداللهی
   محمد عبداللهینایب رئیس هیئت مدیره
   • رضا بختیاری کشکجانی
    رضا بختیاری کشکجانیعضو هیئت مدیره
    • جعفر جولا
     جعفر جولاعضو هیئت مدیره
     • محمدعلی وحدتی
      محمدعلی وحدتی عضو هیئت مدیره

      هیئت مدیره شرکت مپنا، اجرای برنامه‌های مصوب گروه و فرآیند پایش و کنترل آنها را از دو راه عملی می‌نماید. نخست از طریق هیئت‌های اجرایی و دیگری از طریق کارگروه‌های تخصصی که در سطح گروه تشکیل شده‌اند.

      هیئت‌های اجرایی

      مأموریت هیئت اجرایی بخش‌ها به قرار زیر است:

      1.  حل مسائل و مشکلات میان شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تحت اختیار
      2.  سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی‌های بخش
      3.  ارزیابی عملکرد پروژه‌های بخش و ارائه راهکار برای مرتفع نمودن مشکلات آنها
      4.  تمرکز اصلی بر حل سیستماتیک چالش‌های حوزه‌های تحت اختیار بخش‌ها
      5.  تصمیم‌سازی در مورد مسائل خاص بخش

      هیئت‌های اجرایی، بازوی راهبری برای مدیریت حوزه‌های تحت مسؤولیت بخش‌های مربوطه هستند.

      در گروه مپنا، تعداد ۶ هیئت اجرایی فعال هستند که عبارتند از:

      1. هیئت اجرایی گروه مپنا
      2. هیئت اجرایی بخش تولید
      3. هیئت اجرایی بخش برق
      4. هیئت اجرایی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری
      5. هیئت اجرایی بخش نفت و گاز
      6. هیئت اجرایی بخش حمل و نقل ریلی

      کارگروه‌ها

      تعداد ۷ کارگروه در شرکت مپنا فعال است. وظیفه تصمیم‌سازی در سطح گروه به عهده کارگروه‌ها است.

      مأموریت این کارگروه‌ها به شرح زیر است:

      •  تعیین استراتژی حوزه
      •  سیاست‌گذاری
      •  مشارکت در طراحی و اصلاح نظام‌های مورد نیاز
      •  مشارکت در حل مسائل کلیدی در حوزه مربوطه

      این کارگروه‌ها، در فرآیند کاری خود به امور زیر می پردازند:

      •  تجمیع دیدگاه‌ها، نظرات و تجربیات
      •  ایجاد درک مشترک از ویژگی‌ها و نیازهای مختلف درشرکت‌ها (و بخش‌ها)
      •  مشارکت در تصمیم سازی
      •  جلب حمایت جهت جاری سازی مصوبات در گروه