جهت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها و ارتقاء سطح تخصصی آن، انجام راه اندازی و تست های کارآیی نیروگاه‌ها، بومی سازی و توسعه تکنولوژی و بکارگیری سیستم‌های نرم افزاری به ویژه در پروژه‌های IPP، این شرکت تأسیس و در زمره شرکت‌های زیر مجموعه گروه مپنا فعالیت می‌نماید. 
تلفن :۲۴۷۱۱۸۰۰
دورنگار :۲۴۷۱۲۸۰۲
آدرس : تهران – خیابان نفت شمالی – خیابان یکم – پلاک ۴
"شركت بهره‌برداري و تعميراتي مپنا" اواخر بهمن 1382 با هدف تکميل زنجيرۀ تأمين گروه مپنا شامل طراحي، ساخت، نصب، راه‌اندازي، بهره‌برداري و تعميرات نيروگاه‌هاي احداثی تأسيس شد. در نخستین سال فعالیت این شرکت، راه‌اندازي و بهره‌برداري نيروگاه‌هاي گازي جنوب اصفهان و پرند مورد توجه قرار داشت. هم‌اکنون اين شرکت با توسعۀ فعاليت‌ها، مسئوليت بهره‌برداري و تعميرات انواع نيروگاه‌هاي گازي، سيکل ترکيبي، تجديدپذير و کارخانه‌هاي توليد همزمان برق و آب با ظرفيت بالغ بر 11 درصد از ظرفيت کل شبکۀ برق کشور را عهده‌دار است.
راهاندازي نزديک به 30 درصد از مجموع ظرفيت نيروگاهي نصب‌ شده در سراسر کشور و چندين واحد گازي و سيکل ترکيبي در کشورهاي سوريه و عراق نیز بر عهدۀ این شرکت بوده است. شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا با تکيه بر دانش فني و بهرهگيري از افراد متخصص و باتجربه و با جلب همکاري دیگر شرکت‌های زیرمجموعۀ گروه مپنا به این توانمندی دست یافته که تعميرات اساسي يک واحد گازي V94.2 را با بالاترين کيفيت و مطابق با دستورالعمل‌هاي مربوطه در مدت زمان متوسط 45 روز به انجام رساند. انواع خدمات فني و مهندسي با هدف حفظ آمادگي و کارآيي تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها با استفاده از روش‌هاي نوين صورت می‌گیرد.
 
برخی دستاوردهای شرکت بهره‌برداري و تعميراتي مپنا
 • بهره‌برداري و نگهداري از واحدهای گازي نيروگاه جنوب اصفهان 
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای گازي نيروگاه متمرکز پارس جنوبي
 • بهره‌برداری و نگهداری از بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه زواره
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای گازي نيروگاه فردوسي مشهد
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای گازي نيروگاه عسلويه
 • بهره‌برداری و نگهداری از بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه پره‌سر
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای گازي نيروگاه حافظ شيراز
 • بهره‌برداری و نگهداری از بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه گناوه
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای گازي نيروگاه پرند
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای توليد همزمان برق و آب قشم
 • بهره‌برداری و نگهداری از واحدهای توربين بادي نيروگاه کهک قزوين 
 • کاهش مدت زمان متوسط راهاندازي هر واحد گازي و بخار به 50 و 120 روز
 • بهره‌برداری و نگهداری از 119 واحد توربين گازي V94.2  از جمله 3 واحد در کشور عراق و 4 واحد در کشور سوريه
 • بهره‌برداری و نگهداری از 17 واحد بخار سيکل ترکيبي از جمله يک واحد در کشور سوريه
 • بهره‌برداری و نگهداری از 2 واحد 25 مگاواتي MGT-30
 • همکاري در راه‌اندازي 8 واحد توربين بادي 2.5 مگاواتي
 • تعميرات اساسي واحدهای گازي نيروگاه‌های جنوب اصفهان، عسلويه، فردوسي، چابهار و سبلان
 • بازديد مسير داغ واحدهای گازي نيروگاه‌های کاشان، حافظ شیراز، عسلويه و سيکل ترکيبي سنندج
 • اجرای تست کارآيي در نيروگاه‌های سيکل ترکيبي دماوند، نکاء، کرمان، کازرون، تشرين، پره‌سر و زواره و نيروگاه‌های گازي پارس جنوبي، عسلويه، فردوسي، فجر2 ماهشهر، جنوب اصفهان و تاسیسات تولید همزمان آب و برق قشم

 
 

پست های مرتبط